Architectuur

Architectuur

Architectuur is emotie. Door het gebalanceerd vormgeven van ruimte ontstaat een beleving die bij de gebruiker de juiste snaar raakt. Onze architecten bepalen samen met u de gewenste kaders en zorgen voor het stapsgewijs doorlopen van het proces, van ontwerp tot realisatie.

We combineren daarbij creativiteit met de praktische kennis binnen ons bureau. Onze jarenlange ervaring in de facetten die een rol spelen bij een opgave, kanaliseren we tot een aansprekend ontwerp. Wij begeleiden opdrachtgevers en gebruikers bij het opstellen van een Programma van Eisen. Daarbij hanteren we een interactief proces, waarbij wij door het stellen van gerichte vragen tot de essentie van de opgave proberen te komen. We doorlopen met onze opdrachtgever het ontwerptraject in alle stadia. We bespreken varianten, doen passende voorstellen voor kleuren en materialen en nemen de opdrachtgever met behulp van visualisaties en 3D-modellen mee in dit proces. Hierbij verliezen we de haalbaarheid niet uit het oog en checken we tijdig of een ontwerpvoorstel binnen het gestelde budget past. Interpreteren van regelgeving en het doorlopen van vergunningstrajecten zijn ons dagelijks werk.

Dit doen we voor nieuwbouw, maar ook voor renovaties en herbestemmingen. Daarnaast hebben we nog een bijzondere expertise op het gebied van restauratie.

Het restaureren van een monument of beschermd stadsgezicht vraagt om een specialistische aanpak. De gezamenlijke kracht van onze bouwtechnische en constructieve expertise zijn bij een restauratieplan van grote waarde. Wij kunnen u precies vertellen wat de staat is van een monument en wat de juiste werkwijze is om dit met respect voor historische waarden te herstellen.

Gerelateerde projecten

Alle projecten