IV 005

Park 15 Kavel IV Oosterhout

In opdracht van VGP Parks is een XXL-distributiecentrum gerealiseerd voor meerdere huurders, waaronder AG Logistics en Mantel fietsen. Het ontwerp is een vervolg op kavel III. Vanwege het in het beeldkwaliteitsplan gevraagde gevelthema is er gezocht naar een rustige variatie en toch een onderscheidend karakter. Door toepassing van lange gevelpanelen is tevens een verbetering van bouw efficiëntie bereikt. Croes heeft, mede i.s.m. aannemer Willy Naessens, de constructie verzorgd. Behalve de architectonische begeleiding, heeft Croes een 3D-tekenmodel vervaardigd dat als basis diende voor alle aanvraag gerelateerde documentatie. Het pand is het grootste DC onder één dak dat recent is gerealiseerd. Inpassing in de omgeving was al geborgd door Park 15, het beeldkwaliteits- en bestemmingsplan. Ook voor de individuele huurders zijn vergunningplichtige aanpassingen op het casco en Melding brandveilig gebruik tekeningen verzorgd, in samenwerking met de bouwpartners.

 • Type project
  Bedrijfsgebouwen
 • Plaats
  Oosterhout
 • Opdrachtgever
  VGP Park Nederland B.V.
 • Ontwerp
  Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau