Ede 010

Bouwkunde

Met ruim 40 medewerkers beschikken wij over een brede expertise op bouwkundig gebied. Bestekken, begroten, detailleren, brandvraagstukken, regelgeving, bouwfysische vraagstukken, energie en duurzaamheid, onderhoudsadvies, uitvoeringstechnieken, voor ons is dit bekend terrein.

Door ons ruime en gevarieerde portfolio lopen we voorop in de nieuwste ontwikkelingen en kunnen we putten uit onze recente ervaring om uw opgave op de juiste wijze te begeleiden.

Deskundig tekenwerk en goede modelleer vaardigheden zijn onze basis. We zien onszelf als voorlopers in 3D-BIM-modelleren en alles wat daarbij komt kijken. Het gezamenlijk reduceren van faalkosten en het doorlopen van een goed en prettig proces is belangrijker dan het streven naar de laagste prijs.

Bouwmanagement en toezicht zijn sterke punten van Croes. Wij treden op als toezichthouder en kwaliteitscontroleur voor onze eigen projecten, maar ook voor derden. Als externe toezichthouder en supervisor inspecteren wij de bouwwerkzaamheden en bewaken wij samen de kwaliteit van ontwerp en uitvoering.

Wij zijn sterk voorstander van ketensamenwerking. Door samenwerking tussen ontwerpende en uitvoerende partijen kunnen afstemmingsproblemen in een vroeg stadium worden ondervangen, wordt de bouwvoorbereiding effectiever en de doorlooptijd bekort. Dit levert de opdrachtgever zowel meer kwaliteit als kostenvoordeel op.

Gerelateerde projecten

Alle projecten