Foto 2R

Duurzaamheid

Bouwen aan een nieuwe toekomst is ons motto

Dat dit een duurzame toekomst is, staat vast. Veel ontwikkelingen op dit gebied spelen een belangrijke rol in onze projecten.
Circulair bouwen, aandacht voor kringloop, is essentieel om het ambitieniveau van de door de overheid nagestreefde circulaire economie te behalen.

De kern

  • Beperk het materiaalgebruik.
  • Kies materialen met een lage milieubelasting.
  • ‘Ontwerp’ het hergebruik van bouwdelen bij einde levensduur.

Met een juiste bouwmethode is veel (milieu)winst te halen. Demontabel detailleren, waarbij geen “natte verbindingen” worden gebruikt, is de sleutel. Daarom houden wij bij het ontwerp al rekening met de gebruiksfase én met het moment nadat de economische levensduur is verstreken. Total cost of ownership (TCO) is veel belangrijker dan sec de bouwkosten, hierdoor kunnen eventuele meerkosten van duurzaamheid en circulariteit zich in de loop der tijd terugverdienen. Hernieuwbare biobased materialen hebben de voorkeur. Wij hebben geen glazen bol, ontwikkelingen gaan snel, maar wij kunnen wel, samen met u, de keuzes zo goed mogelijk uitlichten.

Wij hebben ervaring met het toepassen van demontabele prefab modules, multifunctionaliteit, hergebruik, materiaal besparing, herbestemming, levensloopbestendig bouwen en CLT. De scheiding tussen ‘drager’ en ‘inbouw’; het fysiek loskoppelen van de hoofddraagconstructie van de gebouwschil en het inbouwpakket geeft duurzaamheid door flexibiliteit, want elk heeft zijn eigen ‘houdbaarheidstermijn’. Een goed, duurzaam ontwerp vereist een integrale benadering, met een adviseur als teamspeler in het ontwerpteam. En dat is onze kracht! Optimale samenwerking maakt van duurzaamheid geen ambitie meer, maar een haalbaar doel.

Onze specialisten adviseren over een breed scala aan duurzame en energetische maatregelen. Onderbouwd met wettelijk vereiste MPG en BENG toetsen, GPR berekeningen en uitgifte van energielabels. Wij geven maatwerkadvies voor bestaande woningen en utiliteitsgebouwen, kunnen u bijstaan in certificeringstrajecten en Madaster materialenpaspoorten opstellen, gekoppeld aan onze BIM-modellen.

Duurzaam bouwen is de noodzakelijke uitdaging waarin wij u graag met concreet advies ondersteunen.

Gerelateerde projecten

Alle projecten