Brandscan 002

Brandscan

Gebouweigenaren en -beheerders dragen de wettelijke verantwoordelijkheid voor een toereikend brandveiligheidsniveau van hun pand. Er is dan ook alles aan gelegen dit op orde te hebben én te houden.

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau kan uw gebouw doorlichten aan de hand van een zorgvuldige Brandscan op basis van NEN 6059, een uitgebreide checklist met alle brandveiligheidseisen afkomstig uit het Bouwbesluit. De zogenaamde ‘nulmeting’ geeft een beeld van het aanwezige brandveiligheidsniveau, het gewenste niveau en de benodigde maatregelen bij eventuele tekortkomingen. De ‘conditiemeting’ waarborgt de handhaving van het gewenste brandveiligheidsniveau, als onderdeel van de onderhoudscyclus.

Voor een snel inzicht in de situatie kunnen wij, op hoofdlijnen, een Quickscan uitvoeren. Afhankelijk van de situatie is de tijdsbesteding, inclusief rapportage, circa een dag. Op basis van dit beeld kunt u besluiten een volledige Brandscan te laten verrichten. U weet dan zeker dat uw gebouw voldoet én zal blijven voldoen aan de vigerende regelgeving.

Naast een regelgeving check adviseert Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau ook in gevallen waarbij een hoger brandveiligheidsniveau dan het minimum (Bouwbesluit) aan te bevelen is. Dit kan het geval zijn bij gebouwen waar specifieke risico’s aanwezig zijn die niet te ondervangen zijn met standaard regels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet of verminderd zelfredzame personen, een complexe gebouw lay-out of de aanwezigheid van veel brandbare goederen.

Risicogerichte brandpreventie is altijd maatwerk en geeft een optimaal beeld van het gewenste, te handhaven brandveiligheidsniveau.

Wij stemmen uw brandveiligheidsvragen graag met u af en kijken in goed overleg naar de beste aanpak en oplossing voor uw situatie.