Bouw Informatie Model is de werkwijze van het moment en de toekomst

In plaats van afzonderlijke 2D (CAD)tekeningen, met losse lijnen, werken de betrokken partijen met dezelfde 3D-tekenelementen in een gezamenlijk virtueel model. Hieraan is vanuit een database aanvullende informatie gekoppeld, die voor veel slimme toepassingen inzetbaar is. Dit levert zowel tijdswinst, kwaliteitsverbetering als kostenbesparing op. BIM is er in vele gradaties, van 3D tekenen tot ‘as built’. BIM is ook communiceren en afspraken maken en daarom hebben wij een uitgebreid BIM protocol dat op elk project specifiek wordt afgestemd.

Integraal model

Alle disciplines in de keten: opdrachtgever, architect, constructeur, aannemers, adviseurs, leveranciers, etc, werken vanuit hetzelfde integrale projectmodel. Alle partijen werken daardoor met dezelfde maatvoering en uitgangspunten en informatie kan doelmatig worden uitgewisseld. Croes neemt hierin graag een coördinerende rol, omdat een aantal van deze disciplines ook al integraal onderdeel is van ons bureau en we inmiddels ook veel ervaring hebben op dit gebied.

Voordelen BIM

BIM biedt veel voordelen voor zowel opdrachtgevers als bouwpartijen. Door efficiënte informatie uitwisseling en ontwerpafstemming worden de faalkosten aanzienlijk beperkt, wat resulteert in zowel een lagere bouwprijs (ca.10%) als meer kwaliteit. Door de integrale werkwijze kunnen doorlooptijden beperkt worden. Een belangrijk voordeel is ook het door 3D-visualisatie verkregen inzicht, zowel in het project als in het proces. Hoeveelheden kunnen snel uit het model worden ‘afgelezen’. En de diverse disciplines zien door clashcontrole snel waar nog knelpunten zitten. Ook kunnen onderleggers voor werkplaatstekeningen en afwerkstaten worden gegenereerd vanuit het model.

Ervaring

In 2009 is Croes gestart met Revit 3D tekenen en zijn wij het proces van BIM, in samenwerking met onze ketenpartners én opdrachtgevers steeds verder gaan ontwikkelen. Inmiddels zijn zowel de constructie als de bouwkundige afdeling volledig overgestapt op 3D tekenen en hebben wij het BIM proces vergaand in de vingers en vastgelegd in een dynamisch BIM-protocol. In de afgelopen jaren hebben wij al vele (>50) projecten in BIM uitgewerkt. Wij kunnen de bestaande situatie met behulp van een puntenwolk, gemaakt met laser op locatie, verwerken in een accuraat model.

BIM room / faciliteiten

BIM vraagt om een fundamenteel andere werkwijze. Bouwpartners moeten veel meer met, dan afzonderlijk van elkaar werken. Om die reden is het heel gebruikelijk dat medewerkers van partners bij ons op kantoor werken in samenwerking met onze projectleiders en modelleurs. In onze eigen ‘BIM room’ vinden veel ontwerp- en werkbesprekingen plaats, waarbij direct vanuit het model allerlei aspecten worden bekeken. Wij merken dat dit voor alle betrokkenen zeer positief werkt.

Visualisatie

De mogelijkheden voor visualisatie van allerlei aspecten zijn zeer breed. Voor elk project is 3D inzicht nuttig, voor werkoverleg, voor draagvlak binnen de organisatie, voor kopers of gebruikers, voor procescontrole of in de beheerfase. Wij kunnen uit het model, in combinatie met wat extra tools, renderings, filmpjes, walkthroughs, 360° views of zelfs apps maken waarbij opdrachtgevers of potentiële kopers virtueel door het bouwwerk kunnen ‘lopen’, op hun telefoon of tablet, of met onze Oculus 3D bril. In overleg met u kunnen wij de optimale visualisatie wijze bepalen.

Uittrekwerk

Het model bevat allerlei gecodeerde gegevens. In wezen is het gebouw al virtueel gebouwd. Deze informatie is natuurlijk erg goed te benutten in de bouwvoorbereiding en de uitvoering. Materiaaloverzichten, take-offs, afwerkstaten en hoeveelheden ten behoeve van calculatie of inkoop kunnen we rechtstreeks uit het model genereren, afhankelijk van wat er door de opdrachtgever gewenst wordt. Het is goed om hier vooraf met elkaar heldere afspraken over te maken, omdat je deze informatie op veel verschillende manieren beschikbaar kan maken.

Clashcontrole

Een clash is een door de software automatisch gedetecteerd conflict in het model. Dit kan een leiding zijn die door een dragende balk loopt, een wand die niet aansluit of een deur die te hoog is. In het proces voeren wij en onze partners regelmatig dergelijke clashcontroles uit, zodat veel fouten al ver voor de uitvoering worden onderkend. Deze punten worden samen met een 3D weergave, teruggekoppeld aan de betrokkenen zodat één en ander kan worden bijgesteld. Ook bij de kwaliteitscontrole op de bouw werken we met het virtuele model en worden aandachtspunten, in combinatie met foto’s per locatie opgeslagen voor verdere afhandeling.