Wat is BIM

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Door eerst virtueel te bouwen kun je tijdens het daadwerkelijke bouwproces de faalkosten verminderen en de bouwtijd verkorten waarbij ook de kwaliteit zal toenemen.

BIM is naast het integraal bouwwerkmodel (van alle partners tezamen) ook een samenwerkingsvorm met een geoptimaliseerde communicatie en afstemming ten opzichte van het traditionele bouwproces.
BIM is dus veel meer dan alleen 3D tekenen.

Hoe ‘BIMt’ Croes

Inmiddels heeft Croes een zeer ruime ervaring met BIM. Deze ervaring leert dat het van belang is de BIM-verwachtingen vooraf helder te krijgen. Omdat ieder project specifiek is qua samenwerkingsvorm, contractvorm, BIM-doelen en BIM-ervaring van projectpartners werken wij met meerdere BIM-uitwerkingsniveaus (BIM-UN): van 2D output georiënteerde modellen (BIM-UN: E) tot volwaardige BIM modellen waarbij er bijvoorbeeld projectspecifiek parameters (informatie zoals bijvoorbeeld objecteigenschappen) toegevoegd kunnen worden (BIM-UN: A). Op basis van deze projectspecifieke punten kunnen wij het BIM-uitwerkingsniveau vaststellen waardoor direct helder is welke BIM-doelen wel en niet behaald kunnen worden. Aan deze niveaus is tevens onze interne werkmethodiek gekoppeld waarop wij onder andere de modelleertechniek en de controle hebben toegespitst binnen het BIM-proces. Bij een BIM-samenwerking werken wij met een universele bestandsuitwisseling (IFC formaat) volgens de OpenBIM gedachte.

BIMmen voor gevorderden

Onze BIM werkmethodiek (met BIM-uitwerkingsniveau A t/m C) is afgestemd op de BIM basis ILS waarin de standaardinformatie zoals de: ifcclasses (BuildingSmart), NL-SfB codering (tabel 1 en 3), IsExternal, FireRating, LoadBearing en Material en andere zaken zijn opgenomen. Het overzicht van parameters wordt voorafgaand aan het project besproken met de opdrachtgever en vergeleken met het BIM protocol/ILS van de opdrachtgever dat vervolgens eventueel projectspecifiek aangevuld kan worden. Wij hebben een specifieke tool ontwikkeld om op objectniveau aan te kunnen geven waarvoor de specifieke objectinformatie gebruikt kan worden, bijvoorbeeld: voor omgevingsvergunning, voor de prijsvorming of voor uitvoering/werkvoorbereiding.

Voordelen van BIM

BIM biedt veel voordelen voor zowel opdrachtgevers/aannemers als voor de andere projectpartners in het proces: van ontwerp tot en met de beheer- en onderhoudsfase. Door efficiënte informatie uitwisseling en ontwerpafstemming in een vroeg stadium worden de faalkosten aanzienlijk beperkt, wat resulteert in: een lagere bouwprijs (ca.10%), een hogere kwaliteit en een kortere bouwtijd. Door de integrale werkwijze kunnen doorlooptijden beperkt worden. Een belangrijk voordeel is ook het door 3D-visualisatie en aanvullende informatie verkregen inzicht en de analyse/controlemogelijkheid op basis van demarcaties en filteringen. Hoeveelheden kunnen snel uit het model worden 'afgelezen'. En de diverse disciplines zien door clashcontrole / vereenvoudigde communicatie snel waar nog knelpunten zitten. Ook 2D output vanuit het model is nog mogelijk zoals uitvoeringstekeningen, onderleggers voor werkplaatstekeningen en afwerkstaten. In direct overleg met leveranciers hebben wij ook de aansturing van productie op basis onze modellen mede mogelijk gemaakt.
In een overzicht staan de mogelijke BIM doelen en voordelen uitgezet tegen de BIM uitwerkingsniveaus waarbij per niveau de haalbaarheid is aangegeven. Zie voor een overzicht van BIM doelen/voordelen het schema van de BIM-uitwerkingsniveaus.

 

 

 

Ervaring

Sinds Croes is gestart met 3D tekenen, zijn wij in samenwerking met onze ketenpartners én opdrachtgevers het gebruik van BIM verder gaan ontwikkelen. Wij werken nu op zowel de bouwkunde als de constructie afdeling volledig in 3D modellen. Het BIM proces hebben wij vergaand in de vingers en vastgelegd in een dynamisch BIM-uitvoeringsplan. Wij volgen innovaties rondom BIM en maken gebruik van BIM-standaarden voor een eenduidige uitwisseling van BIM-modellen. In de afgelopen jaren hebben wij al vele (>500) projecten in BIM uitgewerkt.

Pointcloud

Het omzetten van een Pointcloud naar een 3D model hebben wij inmiddels bij veel projecten toegepast. In veel gevallen loont het de moeite om een Pointcloud te maken. Deze wordt gevormd door een laser, die een beeld opbouwt door een wolk van reflectiepunten. Zo kunnen we heel nauwkeurig gebouwen opnemen en omzetten naar een tekenmodel. Bijzonder effectief, en bij aansluiten op, en verbouwen van, bestaande gebouwen een absolute must.

BIM faciliteiten

BIM vraagt om een fundamenteel andere werkwijze. Bouwpartners moeten veel meer met, dan afzonderlijk van elkaar werken. In onze eigen 'BIM rooms' vinden veel ontwerp- en werkbesprekingen plaats, waarbij direct vanuit het integrale model allerlei aspecten worden bekeken. Wij merken dat dit voor alle betrokkenen zeer positief werkt. Voor een optimale BIM toepassing maken wij onder andere gebruik van de volgende software: Solibri, Revit Architecture/-Structure, Tekla en Lumion.