IMG 1009 Low

Beheerdersloge Ovatonde Nijmegen

Bij de Ovatonde in Nijmegen-Noord ligt een grote P+R parkeerplaats. Voor de dienst Parkeren van de gemeente is het belangrijk om de gebruikers van de parkeerplaats dichtbij van dienst te kunnen zijn. Vlakbij de Ovatonde staat daarvoor een tijdelijke unit voor de parkeerbeheerders. Het gebied is steeds verder ontwikkeld en ingericht, waarmee het tijd werd om ook de beheerders een goede huisvesting te geven op de meest gunstige plek.

Het beeldkwaliteitsplan vraagt om gebouwen in dit gebied te laten opgaan in het landschap. Dit heeft gestalte gekregen door het gebouw te ontwerpen als een gekanteld blok met grote uitsnedes aan de uitzichtzijde van de beheerders. De open zijde is gericht naar het parkeergebied, de oostzijde heeft een hellende gevel, met vuurdoorn bekleed, die overgaat in het maaiveld. De zijgevelvlakken zijn bekleed met vergrijzende houten latten, hetgeen het landschappelijk uitgangspunt ondersteunt.

Circulariteit ligt aan de basis voor dit gebouwtje bij de Ovatonde, aandacht voor kringloop is belangrijk om zuinig met grondstoffen om te gaan. De keuze is gemaakt voor houtbouw, omdat dit vaak de betere keuze is in milieuprestatie. Het wordt een bouwpakket zonder “natte afbouw” dat grotendeels kan worden geprefabriceerd. Na samenstelling van de delen is het gebouw geheel demontabel, zodat het gemakkelijk ooit kan worden hergebruikt op een andere locatie. Alleen de betonnen bak-plaatfundering blijft achter, hergebruik daarvan kan in de vorm van betongranulaat. De keuze voor een iets verhoogde gesloten betonnen bak is gemaakt, omdat wij zonder palen willen werken en daarnaast vanwege archeologische voorwaarden en erg hoge grondwaterstanden.

Het flauw hellende dak is geheel belegd met all black zonnepanelen, ruim voldoende voor het energieverbruik.

Met het gebouwtje zijn de haagvormen ontworpen waarmee ook de plek voor fietsen, afvalcontainers en de buitenunit van de warmtepomp is ingekaderd.

 • Type project
  Maatschappelijk
 • Plaats
  Nijmegen
 • Opdrachtgever
  Gemeente Nijmegen
 • Ontwerp
  Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau