voorgevel_aangepast.png (1)

Vervangende nieuwbouw Huis en Haard

Het project betreft vervangende nieuwbouw van de bestaande huisvesting, ongeveer in dezelfde vorm als voorheen en met een gelijke functie, daar er veel waarde werd gehecht aan het voormalige ontwerp en de bestaande contouren. De Drie Gasthuizen biedt op de locatie Huis en Haard huisvesting aan dementerende ouderen.

Het project betreft vervangende nieuwbouw van de bestaande huisvesting, ongeveer in dezelfde vorm als voorheen en met een gelijke functie, daar er veel waarde werd gehecht aan het voormalige ontwerp en de bestaande contouren. De Drie Gasthuizen biedt op de locatie Huis en Haard huisvesting aan dementerende ouderen. Deels zelfstandig in eigen appartementen en deels in groepen met een gezamenlijke woonkamer/keuken en permanente verzorging. Het project wordt in 2 fasen uitgevoerd, eerst sloop en nieuwbouw van het linkerdeel, daarna verhuizing van de bewoners van het rechterdeel naar het linkerdeel. In fase 2 wordt het rechterdeel vervangen door nieuwbouw en worden de beide gebouwdelen met elkaar verbonden door een transparante ontmoetingsruimte, waarop ook de hoofdentree wordt aangesloten.

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft het ontwerp van de architect bouwkundig en constructief uitgewerkt in een 3D Revit model. Daarnaast assisteert Croes bij de BIM coördinatie middels clash controle en het opstellen van BIM protocollen voor de samenwerking met derden.

Een uitdaging bij het realiseren van de nieuwbouw is het geaccidenteerde terrein.