Maranathakerk 20220622 2

Maranathakerk Nijmegen

De Maranathakerk, sinds 2005 een gemeentelijk monument, stamt uit 1963 en is ontworpen door Wout Ingwersen. Geïnspireerd door de Notre Dame du Haut van Le Corbusier, heeft hij meerdere kerken in Nederland ontworpen.

Er is door ons een uitgebreide bouwkundige inspectie naar de onderhoudstoestand van het gebouw uitgevoerd. Vervolgens hebben wij de aanvraag bouw- en monumentenvergunning verzorgd en een restauratiebestek opgesteld. Verder hebben wij de aannemersselectie georganiseerd, toezicht gehouden op de uitvoering en planning en zorg gedragen voor de technische en financiële afronding van het project.

In een later stadium zijn bij restauratiewerkzaamheden aan de klokkentoren op diverse plekken scheurvormingen in het metselwerk aangetroffen. Uit nader onderzoek bleek dat de betonconstructie in een zeer slechte staat verkeerde door betonrot. Vervolgens hebben wij een veiligheidsanalyse uitgevoerd en een 6-tal scenario’s aangeduid. Uiteindelijk is medio 2009 op last van de Gemeente Nijmegen de klokkentoren gesloopt omdat bij zware wind het risico bestond dat de toren zou kunnen omvallen.

 • Type project
  Restauratie
 • Plaats
  Nijmegen
 • Opdrachtgever
  Protestantse Gemeente Nijmegen (PGN)
 • Ontwerp
  Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau