De Vereeniging Nijmegen

In 2013 is een omvangrijk masterplan/VO opgesteld dat in fasen zal worden uitgevoerd. De ambitie van de plannen is om het 100 jaar oude gebouw qua logistiek, techniek en sfeer naar de 21e eeuw te tillen.
De eerste fase is inmiddels gereed en bestond voornamelijk uit het geheel vervangen van de klimaatinstallatie van de grote zaal en het vervangen en uitbreiden van de hijsinstallaties en de trekken van het toneel.
Voor het plaatsen van de LBK's en de koelmachine was het noodzakelijk om de bestaande kelder uit te breiden. De bestaande funderingsconstructies moesten hiervoor geïnjecteerd worden.
In een concertzaal is installatiegeluid uit den boze. Hierdoor was het noodzakelijk om op de zolder boven de grote zaal zware geluidsdempers te plaatsen. In combinatie met het aanbrengen van de hijsvoorzieningen heeft dit voor de nodige constructieve hoofdbrekens gezorgd voor Croes, die tot een goed einde zijn gebracht.

Terug Volgende