visualisatie voorgevel croes.jpg

Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland is een nieuw samenwerkingsverband van 9 gemeenten op het gebied van werk en inkomen met als missie meer mensen aan het werk op basis van hun kwaliteiten. De gekozen locatie hiervoor is Geldermalsen.

Werkzaak Rivierenland te Geldermalsen is een nieuw samenwerkingsverband van 9 gemeenten op het gebied van werk en inkomen met als missie meer mensen aan het werk op basis van hun kwaliteiten.
De gekozen locatie hiervoor is Geldermalsen. Het oud-LANDER-gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en wensen. Er moet gesloopt, gebouwd en gerenoveerd worden. Ook het buitenterrein zal een metamorfose ondergaan. Duurzaamheid is een belangrijk punt.
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau verzorgt de bouwkundige en constructieve engineering (BIM) in één 3D-model en zorgt tevens voor afstemming met de installatietechnische planontwikkeling. Integrale modelontwikkeling vindt plaats door middel van projectkamersessies.
Croes werkt nauw samen met Burgland Bouw en Fokkema & Partners Architecten.
De uitvoering van het project is 1 september 2016 gestart en de oplevering staat gepland voor medio april 2017.