news_thumbnail_03.jpg

Park 15 Logistics

De bouw van het EDC Park 15 tussen Arnhem en Nijmegen, direct aan de A15 is in volle gang. Het bedrijvenpark is tijdloos, duurzaam en er worden diverse energiebesparende maatregelen toegepast, waardoor een zeer energie-efficiënte exploitatie van de gebouwen mogelijk is.

De bouw van het EDC Park 15 tussen Arnhem en Nijmegen, direct aan de A15 is in volle gang. Het bedrijvenpark is tijdloos, duurzaam en er worden diverse energiebesparende maatregelen toegepast, waardoor een zeer energie-efficiënte exploitatie van de gebouwen mogelijk is.
Het bedrijvenpark heeft een BVO van bijna 62.000 m2 met een verdiepingsvloer van 1.400 m2. Tijdens de bouw worden 15.000 hoge snelheids palen en 1.000 heipalen toegepast. Er is 1.600 ton staal verwerkt in het gebouw. De oplevering staat gepland voor begin 2017.

Croes heeft het bouwkundige BIM model snel en efficiënt, in circa 2 maanden, opgezet én technisch uitgewerkt in nauwe samenwerking met de andere ketenpartners en co-makers. Ook de betonnen constructie onderdelen worden door Croes gemodelleerd. Daarnaast zorgen we er als hoofdconstructeur voor dat de onderlinge samenhang in de ontwerpen van de co-makers behouden blijft. Gedurende dit proces bewaken en verifiëren we de programmatische eisen.