Afbeelding 7

Nieuwbouw Sint Maartenskliniek volop in beweging

Begin 2018 is de Sint Maartenskliniek te Ubbergen begonnen met de bouw van een ultra modern OK-complex. Het omvat onder andere verpleegafdelingen voor dwarslaesie- en neurologiepatiënten, een revalidatieafdeling met Loop Expertise Centrum en een polikliniek Revalidatie Dagbehandeling. Daar het gebouw een ziekenhuis betreft met 4 of meer bouwlagen en verminderd zelfredzame personen huisvest, valt het gebouw in de hoogste betrouwbaarheidsklasse (CC3). Dit houdt in een verhoogd supervisieniveau met betrekking tot het ontwerp en de berekening en een verhoogd inspectieniveau tijdens de uitvoeringsfase.

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft ruime ervaring met projecten bij de Sint Maartenskliniek. Bij dit project verzorgt Croes de advisering van de constructie van de ontwerp- tot en met de uitvoeringsfase, de controle van de uitvoeringsstukken en toezicht op de uitvoering van de hoofddraagconstructie.

In de ontwerp- en contractfase is BIM ingezet voor de onderlinge afstemming tussen de ontwerpende partijen. De aannemer heeft, met een aantal aanpassingen, ook gebruik gemaakt van het BIM-model in de uitvoeringsfase. Hierdoor ontstaat een efficiënte werkwijze en een optimale afstemming, waardoor het bouwproces effectief verloopt en de kans op bouwfouten aanzienlijk kleiner is. Mooi om te zien dat het 3D-model van de constructie door de uitvoerder intensief als tool wordt gebruikt om informatie over te dragen naar de collega’s en onderaannemers.