Wapening betonwand tegen CSM wand

High Field Magnet Laboratory (HFML)

Bij het High Field Magnet Laboratory (HFML) is, naast de reeds aanwezige koeltank van1.500 m3, een nieuwe ondergrondse koelwatertank van 2.500 m3 gerealiseerd.

Bij het High Field Magnet Laboratory (HFML) is, naast de reeds aanwezige koeltank van 1.500 m3, een nieuwe ondergrondse koelwatertank van 2.500 m3 gerealiseerd. In verband met de belending en de naastgelegen weg is de bouwkuip uitgevoerd middels een ongewapende CSM wand. De tank is afgedekt met kanaalplaten en een grondpakket met een dikte van 1 meter. Met deze nieuwe koelwatertank kan de tijdsduur van de experimenten aanzienlijk uitgebreid worden.