08_3d_aangepast.jpg

Een dikke plus voor Nico de Witt Beek Berg en Dal

Donderdag 26 januari jl. is de compleet vernieuwde Nico de Witt Plus te Beek Berg en Dal, de grootste van Nederland, feestelijk geopend. Het was een intensief traject, maar het resultaat mag er in alle opzichten zijn! In 2014 is gestart met het ontwerp en in januari 2017 is het project opgeleverd.

Donderdag 26 januari jl. is de compleet vernieuwde Nico de Witt Plus te Beek Berg en Dal, de grootste van Nederland, feestelijk geopend. Het was een intensief traject, maar het resultaat mag er in alle opzichten zijn! In 2014 is gestart met het ontwerp en in januari 2017 is het project opgeleverd.
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft geadviseerd over de constructies en alle constructieve berekeningen en tekeningen uitgevoerd. De uitwisseling naar de staalleverancier vond plaats via IFC-modellen, waardoor de posities, hoogten en lengten van de staalprofielen niet meer separaat ingevoerd hoefden worden. Hetgeen niet alleen efficiënt is, maar de kans op faalkosten eveneens aanzienlijk verminderd.
De grootste uitdaging was dat de reguliere openingstijden gedurende het gehele verbouwingsproces gehandhaafd werden, zodat de klanten hiervan geen hinder zouden ondervinden. Om dit te kunnen bewerkstellingen, heeft de verbouwing in 7 fases plaatsgevonden. Het winkeloppervlak is vergroot van ca. 1300 m2 naar ca. 2000 m2.