ILS O&E

De ILS Ontwerp en Engineering 1.0 is gelanceerd!

De Informatieleveringsspecificatie Ontwerp & Engineering (ILS O&E) is gelanceerd!

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft een bijdrage geleverd en ondersteunt het initiatief om nationaal meer te standaardiseren als het gaat om BIM. Informatiebehoefte wordt hiermee eenduidig en uniform gecommuniceerd en uitgewisseld, zodat BIM nog efficiënter en functioneler toegepast kan worden. Een basis van waaruit bij de opstart van een project de afwijkingen besproken worden in plaats van het wiel telkens opnieuw uit te vinden en de werkmethodiek aan te passen. Nog niet alle punten zijn uitgekristalliseerd (zoals bijvoorbeeld het aangeven van brandwerende eisen, prestaties Ei-Ew, etc. en het format).

Er valt dus nog meer te winnen!:-)

Klik hier voor De ILS O&E en meer informatie.