Kwaliteitsbewaking Loevesteinlaan Den Haag

Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Dura Vermeer levert het ontwerp van de woontorens aan Woonhave en verzorgt tevens de bouwtechnische voorbereiding, de engineering, de indiening van de Omgevingsvergunning en de bouw van de torens inclusief oplevering.

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau is door Woonhave ingeschakeld als externe adviserende partij met het doel om controle en invloed te hebben op de bewaking van de bouwkundige kwaliteit gedurende het bouwproces. Vooraf heeft Croes een rapportagetoets gemaakt van alle beschikbare bouwtechnische documenten en tekeningen van de voorbereidingsfase van Dura Vermeer. Voornoemde rapportage bevat de nodige vragen c.q. opmerkingen betreffende de regelgeving en het beoogde kwaliteitsniveau van het ontwerp en de uitvoering van de woontorens. Na de start van de bouwwerkzaamheden controleert Croes steekproefsgewijs de ruw- en afbouw en zal tevens de bouwvergaderingen bijwonen.

Meerwaarde hiervan is, voor zowel Woonhave als Dura Vermeer, dat Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau een aantal relevante zaken heeft opgemerkt ter bijsturing en verbetering van het bouwproces en de bouwkwaliteit.

Volgende Terug Vorige