Naamloos

Croes tool paalpuntniveau en paalgroep optimalisatie

Croes tool paalpuntniveau en paalgroep optimalisatie

Paalpuntniveau bepalen

Traditioneel

Projecten met 100+ sonderingen resulteren in een zeer omvangrijke geotechnische rapportage, doorgaans bestaande uit duizenden pagina’s aan gegevens. Bij de traditionele werkwijze worden deze data handmatig beoordeeld en wordt vervolgens een paalpuntniveau gekozen. Dit is echter een grove methode waarbij interpretatie van data door de mens resulteert in een niet geoptimaliseerd funderingsontwerp.

Croes paalpuntniveau tool

Croes heeft in-house een tool ontwikkeld om de enorme hoeveelheid data van de geotechnisch adviseur te verwerken en het meest economische paalpuntniveau te bepalen. Op basis van de ingelezen data zullen er automatisch verschillende gebieden gegenereerd worden, zie afbeelding hieronder.

Voordelen:

  • Snelle variantenstudie.
  • Data gedreven.
  • Flexibel en overal toepasbaar.
  • Meer grip op kosten.
  • Minder risico.
  • Optimalisatie willekeurige palenplannen.

Paalgroep optimalisatie

Traditioneel

Theoretisch gezien kunnen met een aanvullende opdracht voor de geotechnisch adviseur en de constructeur aan de hand van het palenplan, de paalbelasting en de paalgegevens groepen bepaald worden om per groep de factoren ξ3 en ξ4 te bepalen. Deze factoren kunnen variëren van 1,39 tot 1,0 en worden gebruikt om de toelaatbare paalbelasting van die groep te verhogen. Deze factoren zijn afhankelijk van statistische verschillen binnen een gekozen groep. Het bepalen van de groepswerking moest tot op heden altijd handmatig gebeuren en is erg arbeidsintensief. In de praktijk gebeurde dit dan ook niet voor projecten met een grote hoeveelheid sonderingen.

Croes paalgroep optimalisatie tool

Zodra het paalpuntniveau verwerkt is door de eerstgenoemde tool kunnen de sonderingen die zich op hetzelfde niveau bevinden en in hetzelfde vlak worden geoptimaliseerd voor de groepswerking. Croes heeft hier een module voor ontwikkeld waarmee geautomatiseerd gegenereerde groepen getoetst kunnen worden op geschiktheid. Het resultaat is dat de palen een toename in draagkracht krijgen van minimaal 15% per paal mits groepswerking mogelijk is.

Voordelen:

  • Optimalisatie resulteert in reductie paaldiameter.
  • Grotere draagkracht per paal.
  • Volledig geautomatiseerd.
  • Kostenbesparingen en materiaalbesparing.