Scholengroep SGVVS

De SGVVS Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrij Schoolonderwijs omvat o.a. Stichtse Vrije School te Zeist, het Novalis College te Eindhoven en het Karel de Grote College te Nijmegen.
PIn totaal omvat dit ca. 20.000 m² BVO, waarvoor Croes op regelmatige basis planmatig beheer (MJOP, jaarplannen), begeleiding planmatig onderhoud van A tot Z, bouwkundige advisering en het verkrijgen van gebruiksvergunning verzorgt.

  • Type project
    Beheer & onderhoud
  • Plaats
    Nijmegen
  • Opdrachtgever
    Scholengroep SGVVS