20220922 112550

Tijdelijke huisvesting HAN te Nijmegen

Door een urgent tekort aan lesruimten als gevolg van huuropzeggingen elders was het noodzakelijk spoedig tijdelijke huisvesting, met een vergunning voor 3 jaar, voor de HAN te creëren.

Er is gekozen voor twee locaties op bestaande parkeerplaatsen op de HAN Campus te Nijmegen. Het was een hele uitdaging en een intensief traject vanwege de naderende vakantieperiode en de harde deadline van de opening van het nieuwe studiejaar, maar het project is succesvol afgerond.

De Meeuw is de leverancier van de tijdelijke huisvestingsunits.
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft het aanvraagproces begeleid en gecoördineerd.