Afbeelding 1

Faculteit Sociale Wetenschappen Nijmegen

Een bijzonder goede afstemming tussen de ontwerpende partijen leidt tot een optimaal technisch ontwerpmodel.

 

Bovenstaande film geeft een mooie inkijk in de technische modellen.

Een bijzonder goede afstemming tussen de ontwerpende partijen leidt tot een optimaal technisch ontwerpmodel.
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft de uitwerking verzorgd van de hoofddraagconstructie van de Faculteit Sociale Wetenschappen te Nijmegen.

Nijmeegs bimmen:
In een Technisch Ontwerp (bestek) wordt een hoog detailniveau uitgewerkt. Zo veel mogelijk onderdelen worden uitgewerkt tot aan Uitvoeringsgereed Ontwerp. Een staalproductiemodel en wapeningstekeningen behoren tot het bestek. In de Uitvoeringsfase zet de hoofdconstructeur de detailberekeningen voort en levert de productietekeningen van prefab beton, staalwerkplaatstekeningen.
Hierdoor zijn de risico’s voor de aannemer tot een minimum beperkt.

Zie ook Cobouw Nimweegs Bimmen.