Afbeeling 1: De Boomgaard

Kindcentrum De Boomgaard nadert hoogste punt!

Tijdens het bouwbezoek deze week werden de laatste platen van de dakvloer gelegd. Met vereende krachten blijft de bouw op stoom.

In het nieuwe schooljaar willen basisschool De Boomgaard en KION de eerste kinderen verwelkomen.

In samenwerking met de Stichting Sint Josephscholen heeft Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau de vraagspecificatie opgesteld en vervolgens de aanbesteding georganiseerd en beoordeeld.

Daaruit kwam een plan van bouwer BUKO met architectenbureau Wim de Bruijn als winnaar uit de bus en de bouw daarvan is in volle gang ondanks de extra hindernissen met Corona en de gevolgen daarvan. Op dit moment zijn wij actief in advisering bij de uitwerking, toetsing en kwaliteitscontrole.

Complimenten aan de bouwers, iedereen blijft goed bij de les!