Energielabel C Afdruk

Energielabel C kantoren: de hoogste tijd!

Nu energie steken in energielabel C kantoren. Kantoorgebouwen die per 1 januari 2023 niet minimaal energielabel C hebben, mogen niet meer de gebruiksfunctie kantoor hanteren. Een verplichting vanuit het Bouwbesluit 2012 die gehandhaafd wordt door het bevoegd gezag.

Nu energie steken in energielabel C kantoren.

Kantoorgebouwen die per 1 januari 2023 niet minimaal energielabel C hebben, mogen niet meer de gebruiksfunctie kantoor hanteren. Een verplichting vanuit het Bouwbesluit 2012 die gehandhaafd wordt door het bevoegd gezag.

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau kan u adviseren en ontzorgen bij de energielabel C verplichting. Er wordt ter plaatse een opname verricht van de gebouwonderdelen die van invloed zijn op het energieverbruik. De opgenomen waarden worden ingevoerd in de EP berekening conform de NTA 8800 en daaruit volgt het energielabel.

Voldoet uw kantoorpand niet aan de energielabel C eis dan kunnen wij middels een maatwerkadvies aangeven welke maatregelen genomen moeten worden om wel aan deze eis te voldoen.

Uiteraard kunt u deze gelegenheid ook aangrijpen om een nog beter energielabel te realiseren, daar de verwachting is dat kantoorgebouwen in 2030 aan energielabel A dienen te voldoen. Hierbij wordt dan tevens naar de onderhoudsstaat van het kantoorgebouw gekeken, zodat de energiemaatregelen met de benodigde onderhoudsmaatregelen gecombineerd kunnen worden.