Afbeelding 6

Distributiecentrum kavel III Park 15 te Oosterhout

Onlangs is DC kavel III Park 15 te Oosterhout in gebruik genomen.

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau heeft in opdracht van VGP het ontwerp, de engineering en het vergunningstraject van het DC verzorgd. De uitwerking van het gebouw en de betonconstructie is gedaan in een 3d-model in nauwe samenwerking met aannemer Goldbeck. De wensen van de huurders; Conpax, OTC Medical BV, Albert Heijn HSC, ESTG en Nippon Express, stonden hierbij centraal en zijn door Croes meegenomen in het proces. Het resultaat is een duurzaam en innovatief logistiek gebouw dat bijzonder strategisch is gelegen aan de A15, die binnenkort verlengd wordt. Het gebouw heeft een BVO van 65.000 m2 en de kantoorgevels van het gebouw met een hoogte van 14 m zijn voorzien van houten gevels, aansluitend op het Beeldkwaliteitsplan Park 15. Het dak is volledig bedekt met PV-panelen, verzorgd door de firma KiesZon.

Een geslaagd en duurzaam project!