Foto Ben en Hans

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau in de schijnwerpers!

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau in de schijnwerpers!

Flexibiliteit is een vereiste voor de complexiteit van het bouwproces. Door integraal ontwerpen kan Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau het ingewikkelde bouwproces uitstekend hanteren. Gebruik van BIM (Bouw Informatie Model) tijdens de ontwerpfase vermindert het aantal fouten tijdens de uitvoeringsfase aanzienlijk.

Voor meer informatie zie het artikel in Het Ondernemersbelang.