Visualisatie

ARN Luierrecycling

In een bestaande hal op het terrein van ARN B.V te Weurt wordt ruimte fysiek afgescheiden voor een installatie voor de recycling van luiers. In deze installatie fungeert zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen van Waterschap Rivierenland als dragermateriaal voor de luiers. Een innovatieve techniek op basis van een unieke combinatie van afvalstoffen. ARN en derden verzorgen het ontwerp van de installatie. Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau verzorgt de bouwkundige en constructieve uitwerking in de VO fase tot en met de uitvoeringsfase in een 3D model. Hierbij is gebruik gemaakt van een Pointcloud voor de inmeting van de bestaande wanden en dakspanten. Croes heeft tevens het bouwvergunningtraject verzorgd en de staalwerkplaatstekeningen vóór de aanbesteding vervaardigd.