Bouwmijjanssen Marel Base 02 S
DSC00011 Edited 2

Architectuur

Architectuur is emotie. Door het gebalanceerd vormgeven van ruimte ontstaat een beleving die bij de gebruiker de juiste snaar raakt. Onze architecten bepalen samen met u de gewenste kaders en zorgen voor het stapsgewijs doorlopen van het proces, van ontwerp tot realisatie.

Meer over Architectuur
Afbeelding 1

Bouwkunde

Met ruim 40 medewerkers beschikken wij over een brede expertise op bouwkundig gebied. Bestekken, begroten, detailleren, brandvraagstukken, regelgeving, bouwfysische vraagstukken, energie en duurzaamheid, onderhoudsadvies, uitvoeringstechnieken, voor ons is dit bekend terrein.

Meer over Bouwkunde
Verbgymn0053

Constructie

Jarenlange ervaring geeft een vertrouwd gevoel. Voortdurende innovatie, leergierigheid en flexibiliteit zijn eigenschappen die ervoor zorgen dat we ook in de toekomst uw betrouwbare partner voor breed constructief advies blijven.

Meer over Constructie
Duurzaam 001

Duurzaamheid

Bouwen aan een nieuwe toekomst is ons motto

Dat dit een duurzame toekomst is, staat vast. Veel ontwikkelingen op dit gebied spelen een belangrijke rol in onze projecten.
Circulair bouwen, aandacht voor kringloop, is essentieel om het ambitieniveau van de door de overheid nagestreefde circulaire economie te behalen.

De kern

  • Beperk het materiaalgebruik.
  • Kies materialen met een lage milieubelasting.
  • ‘Ontwerp’ het hergebruik van bouwdelen bij einde levensduur.
Meer over Duurzaamheid
Integraal ontwerp

Integraal ontwerp

Doordat Croes zowel constructeurs, bouwkundigen als architecten in dienst heeft, zijn wij in staat een integraal ontwerp te bieden. Wij werken daarbij nauw samen met installatie adviseurs. De synergie van 'alles onder één dak' is een kernkracht van ons bureau. Wij kunnen een opdrachtgever c.q. de gebruikers begeleiden bij het opstellen van hun Programma van Eisen (PvE). Bij interpretatie van regelgeving, vergunningstrajecten en het het inrichten van het bouwproces kunnen wij u optimaal ondersteunen. Door de juiste vragen te stellen en creatief met een probleemstelling om te gaan, zijn wij een meerwaarde voor onze opdrachtgevers, of het nu gaat om een kleine verbouwing of een grote nieuwbouw. Wij bieden de juiste oplossing binnen het gestelde budget.

BIM-003

Tekenwerk - BIM-partner

Constructief en bouwkundig hebben wij ruime capaciteit voor het vervaardigen van al het mogelijke technische tekenwerk, zowel 2D als 3D. Wij hebben daarvoor diverse tekenpakketten beschikbaar waaronder Revit, Autocad en Tekla. Sinds 2008 richten wij ons op het 3D uitwerken van onze projecten, bij voorkeur als Bouwwerk Informatie Model (BIM). Hierbij werken wij samen met bouwpartners in één gebouwmodel waarin 3D-informatie is gekoppeld aan een database. Dit maakt ontwerpkeuzes en technische conflicten veel beter inzichtelijk. BIM is de 'overtreffende trap' van 3D modeltekenen, waarbij informatie gekoppeld aan elementen in het model slim benut kan worden, bijvoorbeeld in de werkvoorbereiding of bij kostencalculaties. Uit het model vervaardigen wij, net als met onze 2D pakketten, tekenwerk voor elke bouwfase, aanvragen en contractstukken. Met gebruikmaking van de beschikbare modellen is het mogelijk treffende presentaties te realiseren door middel van visualisaties of zelfs walk through films en VR-toepassingen.

Brandscan 001

Brandveiligheidsadvisering

Wij kunnen u optimaal van dienst zijn op het gebied van brandveiligheidsadvisering. Rond brand en vluchten ontstaan soms lastige afwegingen die flink kunnen doorwerken in het budget of die gevolgen hebben voor de doorloop van het proces. Graag gaan we al in een vroeg stadium in overleg met het bevoegd gezag om in goed overleg tot de juiste uitgangspunten te komen. Door een ruime ervaring hebben we gedegen kennis van de regelgeving en zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, waaronder Fire Safety Engineering (FSE). Dit jonge vakgebied speelt een rol bij gebouwen die afwijken van de ‘standaard’. FSE is een risicogerichte aanpak, in plaats van traditioneel regelgericht, waarbij gebouwkenmerken, brandkenmerken, menskenmerken, omgevingskenmerken en brandinterventiekenmerken integraal worden beschouwd. Denken in beveiligingsdoelen, scenario denken, risicoanalyses en simulatiemodellen vormen de basis om tot op maat gesneden brandveiligheidsoplossingen en -voorzieningen te komen. Hiermee kan bovendien gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit worden aangetoond. Ten aanzien van 'installatiegebonden' branddocumenten, zoals een UPD, hebben we nauwe contacten met gespecialiseerde adviseurs.

Brand 001

Brandscan

Gebouweigenaren en -beheerders dragen de wettelijke verantwoordelijkheid voor een toereikend brandveiligheidsniveau van hun pand. Er is dan ook alles aan gelegen dit op orde te hebben én te houden.

Meer over Brandscan
Expertise

Bouwmanagement

Zowel bouwkundig als constructief bouwmanagement en toezicht zijn sterke punten van Croes.

Basis hiervan is het opstellen van een projectspecifiek plan van aanpak, waarbij het doel is om de opdrachtgever te ontzorgen op het gebied van de GROTIK aspecten (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). Hiertoe behoren het vaststellen van de scope, budget en planning, het verzorgen van de benodigde vergunningen en het inschakelen en coördineren van de benodigde adviseurs en uitvoerende partijen. Samengevat fungeert de projectmanager als spin in het web bij alles wat komt kijken bij een bouwplan, van initiatief tot oplevering. Wij treden verder op als toezichthouder en kwaliteitscontroleur voor onze eigen projecten, maar eveneens voor derden. Als externe toezichthouder en supervisor inspecteren wij de bouwwerkzaamheden en bewaken wij mede de kwaliteit van ontwerp en uitvoering. 

Onderhoud 004

Beheer - onderhoud

Ook in de gebruiksfase kunnen wij u van dienst zijn met onze onderhoudsafdeling. Onze specialisten zijn bedreven in het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP), onderhoudsinspecties (zowel volgens NEN 2767 als risicogestuurd), Quickscans en begeleiding van planmatig en niet planmatig onderhoudswerk van A tot Z. Ook verzorgen we indien gewenst het contractbeheer van uw vastgoed op het gebied van installaties, brandmeldinstallaties en dergelijke. Dit alles uiteraard binnen de overeengekomen budgettaire grenzen. Wij hebben ruime kennis van het Bouwbesluit en brand- en milieuregelgeving. Wij maken gebruik van diverse onderhoudsprogramma’s en gebruiken O-Prognose als onderhoudsplanner. Het beheer van gebouwtekeningen c.q. het opzetten van een gebouwdossier behoren tot de mogelijkheden. Onze vaste opdrachtgevers omvatten overheids-, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven en stichtingen op het gebied van huisvesting. Ook adviseren en/of begeleiden we particulieren met diverse werkzaamheden zoals dakrenovatie, lekkage problematiek en/of schade advies.

Vasim 2

Herbestemming - transformatie

Door onze mix van specialisaties zijn wij ook in herbestemmingsvraagstukken en transformaties een uitermate geschikte partner. In het hele traject van initiatief tot realisatie hebben wij de juiste kennis beschikbaar. Dit reikt van opname en inventarisatie van de bestaande toestand, het beoordelen van technische mogelijkheden, het ontwikkelen van ideeën tot het omzetten hiervan in een concreet en haalbaar plan. Onze onderhoudsadviseurs, bouwkundigen, architecten en constructeurs hebben dit al in vele projecten bewezen. Wij gaan elke uitdaging graag aan en maken ons sterk voor het behoud van wat nog goed is, zowel vanuit de gedachte van duurzaamheid als erfgoed.

Cellenbroederenhuis Nijmegen 11346001 a.jpg

Restauratie - monumentenzorg

Door onze kennis op het gebied van monumenten en bouwtechniek zijn wij ook uw partner op het gebied van restauraties. De gezamenlijke kracht van onze bouwtechnische en constructieve expertise zijn bij een subsidieaanvraag, een restauratieplan, een kostenraming, het vergunningstraject of bij de uitvoering van een restauratie van grote waarde. Onze onderhoudsadviseurs, bouwkundigen, constructeurs en restauratie architect kunnen u precies vertellen wat de staat is van een monument en wat de juiste werkwijze is om dit met respect voor historische waarden in goede staat te herstellen.