Maranathakerk Nijmegen

Er is door ons een uitgebreide bouwkundige inspectie naar de onderhoudstoestand van het gebouw uitgevoerd. Daarna hebben wij de aanvraag bouw- en monumentenvergunning ingediend en een restauratiebestek opgesteld. Verder hebben wij de aannemersselectie georganiseerd, toezicht op de uitvoering en planning gehouden en zorg gedragen voor de technische en financiële afronding van het project.

Vorige Terug Volgende