T-boerderij Slijk Ewijk

Medio 2011 is door ons bureau een bouwkundige inspectie uitgevoerd naar de onderhoudstoestand. Aan de T-boerderij werd het nodige achterstallig onderhoud geconstateerd. Vervolgens is een renovatiebestek opgesteld en hebben wij de aannemersselectie georganiseerd, toezicht op de uitvoering en planning gehouden en zorg gedragen voor de technische en financiële afronding van het project.

Vorige Terug