Rijk van Nijmegen

Scholengroep Rijk van Nijmegen o.a. Kandinsky College, Canisius College, St. Jorisschool, NSG Groenenwoud
Projectomvang: totaal 52.000 m² BVO
Werkzaamheden: planmatig beheer (MJOP, jaarplannen), begeleiding planmatig onderhoud van A tot Z, bouwkundige advisering en gebruiksvergunning.

Terug Volgende