Dag van de Bouw - Helix Arnhem

Op zaterdag 20 mei 2017 is er in het kader van de Dag van de Bouw gelegenheid een bezoek te brengen aan de bouwplaats van de voormalige Rijkswaterstaattoren te Arnhem. Deze wordt getransformeerd tot studentenhuisvesting voor SSH&.

De bouwplaats aan het Gildemeestersplein 1 in Arnhem, is geopend voor belangstellenden van 10.00 tot 16.00 uur.
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau is als ketenpartner van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen betrokken bij de technische realisatie van dit mooie project.

Zie voor aanvullende informatie dit artikel door Bouwend Nederland

Volgende Terug Vorige