2 overzicht.jpg

Brandscan helpt u uit de brand

In 89% van de onderzochte zorginstellingen was er sprake van tekortkomingen op het gebied van brandcompartimentering (onderzoek Provincie Noord-Brabant).

In 89% van de onderzochte zorginstellingen was er sprake van tekortkomingen op het gebied van brandcompartimentering (onderzoek Provincie Noord-Brabant). Gebouweigenaren en -beheerders zijn verantwoordelijk voor een toereikend brandveiligheidsniveau van hun pand. Het is dus zaak om dit op orde te hebben én te houden.

Croes biedt een brandscan (NEN 6059), waarbij we uw pand toetsen op de brandveiligheidsregelgeving (quickscan). Een 'nulmeting' geeft u een goed beeld van huidige staat, gewenst niveau en eventueel benodigde maatregelen. Een 'conditiemeting' waarborgt de handhaving als onderdeel van de onderhoudscyclus. U krijgt de zekerheid dat uw gebouw, persoonlijke veiligheid en de bedrijfscontinuïteit zijn gewaarborgd.

Croes kan ook adviseren bij gebouwen waar specifieke risico's gelden die niet af te dekken zijn met de standaardregels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verminderd zelfredzame personen, complexe gebouw-layout of aanwezigheid van veel brandbare goederen. Hier geven wij maatwerkadvies (Fire Safety Engineering) en verkrijgt u ook voor risicovolle situaties een optimaal beeld van het brandveiligheidsniveau.